treprodukter for Østlandet og Valdres av Solheim Trevare AS